Byggnadspris

Tanums kommuns Byggnadspris 2020 tilldelas

Andreas Bjørnebye och Christina Wallin

Motivering:

Familjen Bjørnebye har ägt torpet Räfnäs sedan 1984 och vid den tiden var fastigheten bara bebyggd med en liten enkel torpstuga. De har därefter restaurerat byggnaden och satt denna i stånd samt därtill låtit uppföra ett nytt större bostadshus på fastigheten.

Torpstugan är liten och låg och familjen har under åren underhållit och varsamt renoverat byggnaden och alltjämt har den en väl bevarad karaktär av torpstuga med traditionellt kök och inredning. Moderna funktioner har anpassats till torpets karaktär och har förlagts till delar i huset som tidigare inte nyttjades som bostad. Det nya fritidshuset på fastigheten har utformats och placerats med respekt för den mindre stugan på tomten och skapar en sammanhållen enhet med det äldre huset och bevarar den småskaliga karaktären. I det nytillkomna huset har byggnadsmaterial valts med miljömässig hänsyn.

Familjen har samlat in och dokumenterat kunskap kring torpets långa historia som sätter in torpet i ett historiskt sammanhang och med koppling till människor och händelser på platsen.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Bygglovsavdelningen

Kundcenter 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede