Byggnadspris

Representanter för Hogslätts vänboende samt byggmästare Ulf Pagander

Tanums kommuns Byggnadspris 2018 tilldelas

Kooperativa hyresrättsföreningen Hogslätts Vänboende och byggmästare Ulf Pagander

Dessa har i ett kreativt och nära samarbete planerat samt uppfört ett flerbostadshus i Gerlesborg där de framtida lägenhetsinnehavarna kunnat påverka sitt framtida boende.

Huset visar på en god anpassning till platsens förutsättningar och att det går att skapa relativt stora flerbostadshus som samverkansprojekt och med låga byggkostnader.

Om Hogslätts vänboende

Huset på fastighet Hogslätt 1:33 stod inflyttningsklart i juni 2018. Det består av en radhuslänga med tolv lägenheter och ett gemensamt allrum. Lägenheterna har entréerna vända mot gatan och har små förrådshus och parkering på framsidan. På västsidan, som vetter mot natur och berg har varje lägenhet en uteplats.

Initiativtagarna till projektet är människor som tillsammans önskat skapa ett gemensamt boende, men ändå utifrån vars och ens önskemål och förutsättningar.

Förutsättningen har varit att de boende fått möjlighet att medverka och påverka i planerings- och byggprocessen kring allt från materialval och storlek på lägenheter till arbetet med målning och röjning av tomten och det har blivit ett boende som är anpassat till de boendes specifika behov. Slutpriset har också blivit under budget.

Boende för människor med små inkomster var ett viktigt syfte för initiativtagarna, ett annat syfte var ett tydligt hållbarhetsperspektiv som också syns i material och systemval.

De speciella förutsättningarna har i viss mån tagit sig uttryck i husets gestaltning och interiör.

Exempel kring skapande av ett tryggt nytt boende med närhet till grannar på landsbygden, som liknar vänboendet, är få. Vänboendet visar på en form av byggande som kan skapa förutsättningar för att bygga enkla billiga hus för äldre och även barnfamiljer och visar på ett föredömligt sätt att det går att lösa detta.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Bygglovsavdelningen

Kundcenter
Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Telefontid

Måndag-fredag 9.00-12.00

Tid för obokade besök

Måndag-fredag 9.00-12.00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede